Dịch vụ

Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán: thẻ ngân hàng, hoặc trực tiếp!

Hình Thức Thanh Toán: thẻ ngân hàng hoặc trực tiếp!

Ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn Tràng An

số tài khoản: 1305205151450

Tên người nhận: Nguyễn Minh Quân

Hoặc gọi điện trực tiếp tới Mr:Tuấn 0979999568